Privacybeleid

Watersportvereniging Dronten,
gevestigd aan Watersportkade 2 8253 ZC Dronten,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Watersportkade 2
8253 ZC Dronten
telefoon 0321337879

Persoonsgegevens die wij verwerken

Watersportvereniging Dronten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Soort Lidmaatschap / Lidnummer / Begindatum lidmaatschap
– Maten schip
– Ligplaats
– Bankrekeningnummer
-legitimatienummer
– Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)
– Specialistische kennis/ervaring t.b.v. werkondersteuning

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Watersportvereniging Dronten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het bepalen van de hoogte van de contributie en liggelden
– Het kunnen afhandelen van uw betaling
– Het kunnen bepalen of u een leeftijd heeft die u van werkondersteuning vrijstelt
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Watersportvereniging Dronten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Watersportvereniging Dronten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieen van persoonsgegevens:

Financiele administratie >7 jaar> fiscaal verplichte termijn.
Persoonsgegevens> 5 Jaar > beoordeling opnieuw invaren Leden (zonder invaargeld).
Daarna worden summiere gegevens van oud-leden bewaard in een archief t.b.v. een reunie of bijzondere gebeurtenis, tenzij de toestemming hiervoor is ingetrokken.
Toegang tot locatie > 3 maanden > bewaking op diefstal leden eigendommen.
Camera beelden > 1 maand > bewaking op diefstal leden eigendommen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Watersportvereniging Dronten verklaart dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met ConScribo (administratiepakket- Cloud oplossing) en Domein Webhosting bij Strato (website wsvdronten.nl). Microsoft Office 365 Pakket en OneDrive opslag;

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Watersportvereniging Dronten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites

De website www.wsvdronten.nl en www.havenvandronten.nl kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@wsvdronten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Watersportvereniging Dronten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens

Watersportvereniging Dronten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens of een klacht heeft, neem dan contact op met secretariaat@wsvdronten.nl.